Mistä apua oman taloudenhallintaan?


Talous- ja velkaneuvojat

Suomessa on hyvä tilanne, koska tarjolla on julkisesti tuotettua, lakisääteistä, asiakkaille maksutonta neuvontaa. Vinkkejä ja tukea saat kuntasi talous- ja  velkaneuvojalta. Asiasta saa toki käsityksen, että kyse on enemmänkin velkaneuvonnasta ja avusta tilanteisiin, joissa on hankaluuksia hallita omaa talouttaan.

Lisätietoja KKV sivuilta, josta löytyy yhteystiedot eri kuntien puhelin numeroihin.

Tulot ja menot tasapainoon

Oman talouden suunnitteluun löytyy hyvää tietoa KKV sivuilta, jossa kehotetaan ihan perus hyväksi havaittuihin tapaoihin esim. laskujen maksu tärkeysjärjestyksessä:

“1.Asuminen: vuokra, sähkö ja vesi
2.Muut välttämättömät menot (ruoka, puhelin, päivähoito, vakuutukset)
3.Lopuksi muut laskut”

Lisäksi löytyy hyviä ohjeita sosiaalietuuksiin liittyen.

Talousneuvontaa laajemmin – Sijoitusneuvonta ja Omaisuudenhoito

Tilitoimistot tarjoavat usein kirjanpidon lisäksi neuvontapalveluita mm. verosuunnittelu jne.

Tilitoimiston valintaan löytyy vinkkejä taloushallintoliiton sivuilta, jossa puhutaan mm. auktorisoinnin merkityksestä.

Sijoitusneuvontaan liittyviä tietoja löytyy finanssivalvonnan sivuilta.

Omaisuudenhoitoon liittyviä tietoja löytyy finanssivalvonnalta myös.

Sijoitusneuvonnalla tarkoitetaan yksilöllisen suosituksen antamista ja sijoitusneuvontaa saa antaa vain yritys, jolle on myönnetty toimilupa sijoitusneuvonnan antamiseen.

Sijoitusneuvojalla on velvollisuus tuntea asiakkaansa.

Vastuu sijoitusten taloudellisesta tuloksesta on asiakkaalla.

Vinkkejä sijoitusneuvojan valintaan löytyy Tarkkamarkka blogista.

Recent Content