Sähkön Kilpailutus Kotiisi 2020 – Valistuneen kuluttajan näkemys


Haluatko valistuneen kuluttajan näkemyksen sähkön kilpailutukseen? Olet tullut oikeaan paikkaan. Sähkön kilpailutus sivustoja on monia, mutta minulla ei ole mitään sitoumuksia kilpaitus sivustoihin tai sähkön myyjiiin. Haluan vain tarjota valistuneen näkemyksen sen perusteella mitä olen itse selvittänyt ja kokenut kuluttajana parhaasta lähestymistavasta hyvän hinnan saamiseksi.

Maksamasi sähkön hinnan muodostus

Maksamasi sähkön hinta muodostuu sähkönsiirtomaksusta, sähköenergiamaksusta ja veroista. Käytännössä kulut jakautuvat seuraavasti:

 • Sähkönsiirto hinta/kWh (esim. 2,46 snt/kWh – Turku Energia perii vuonna 2019)
 • Sähkönsiirto perusmaksu (esim. 6,98€/kk – Turku Energia perii vuonna 2019 Sulake koolla 3X25)
 • Sähköenergian hinta/kWh (esim. 4,1 snt/kWh – kilpailutettava osuus)
 • Sähköenergian perusmaksu (esim. 0€/kk – kilpailutettava osuus)
 • Sähkövero hinta/kWh (esim. 2,79372 snt/kWh vuonna 2019)

Turku Energian siirtoverkkoa käyttävä asiakas maksaa sähköstä siis 2,46 + 2,79372 snt/kWh = 5,25372 snt/kWh. Omassa tapauksessani maksan määräaikaisella sopimuksella energiasta 4,13 snt/kWh ja sähkön hinnaksi tulee näin 5,25372 + 4,13 snt/kWh = 9,38372 snt/kWh ja toki sähkön perusmaksut tähän päälle.

Yllä olevassa esimerkissä isompi osa kuluista menee sähkönsiirtoon ja sähköveroihin, joita ei voi kilpailuttaa. Sähköenergian hinta on usein n. 40% sähkösi hinnata ja sähköenergian hinta voi vaihdella merkittävästi ja sähkölämmitteisessä kodissa sähkön osuus kokonaiskuluista on merkittävä kuluerä asumisessa ja siten kilpailuttamisen arvoinen.

Jos kilpailutat sähköenergian osuuden ja vaihdat sähkönmyyjää, saat erilliset laskut sähkönsiirrosta ja sähköenergiasta.  Sähkönsiirto lasku tulee siis aina paikalliselta verkkoyhtiöltä, joka omistaa sähköverkon.

Sähköenergia

Sähköenergian hinta on kuluttajan kannalta kaikkein kiinnostavin, koska se on ainoa osuus sähkön hinnasta, jonka voi kilpailuttaa. Sähköenergian hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten tuotantokustannukset sekä pörssihinnat. Sähköä myydään sähköpörssissä ja siten sähköenergian hinnan muodostus ei nykyään ole enää ihan paikallista vaan hintaan vaikuttavat Suomalaisen kuluttajan näkökulmasta kaikkien Nord Pool sähköpörssiin kuuluvien maiden sähköntuotanto.

Nord Pool on osakeyhtiömuotoinen, Pohjoismaiden ja Baltian maiden (tarkemmin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron ja Liettuan) kantaverkkoyhtiöiden yhdessä omistama sähköpörssi.

Wikipedia

Sähkönsiirto

Sähkönsiirrosta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon esim. itse asun Turussa ja siirtoyhtiö on meillä Turku Energia. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa. Siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Siirtohinnoissa on kuitenkin merkittäviä eroja ja tällä hetkellä Turku Energian siirtohinnat ovat selvästi alemmat kuin Carunan siirtohinnat.

Sähkön siirto on laillista monopolitoimintaa ja paikallinen jakeluverkkoyhtiö määrittää sähkön siirtohinnan. 

Sähkönsiirto

Sähkövero

Sähköstä maksetaan sähköveroa. Kotitalouksille se on 2,79372 snt/kWh vuonna 2019 . Paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkön siirtohinnan yhteydessä esim. minun tapauksessani nään sähköveron Turku Energian laskussa.

Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Arvonlisäveron suuruus on 24 prosenttia 1.1.2013 alkaen. Arvolisävero on yleensä eriteltynä laskuun, mutta kotitalouksien tapauksessa siihen ei tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota, koska koko summa veroineen pitää kuitenkin maksaa ja arvolisäveroa ei pysty vähentämään mistään.

Sähkön kilpailutus

Mistä saan parhaan hinan sähköenergialle ja kannattaako ottaa pörssihintainen sähkö vai määräaikainen tarjous?

Tarkastellaan ensin eri sopimusmuotoja ja sen jälkeen kilpailutus sivustoja ja eri tapoja saada sähkötarjouksia.

Sähkön kilpailuttaminen ei maksa mitään muuta kuin vähän omaa aikaasi ja voit vaihtaa sähkön myyjää niin usein kuin haluat. Poikkeuksena tästä on määräaikainen sopimus, joka sitoo sinut sähkönmyyjään sopimuskauden loppuun saakka. Yleensä sopimuskausi on 12kk tai 24kk, joten kuitenkin aika lyhyt huomioiden, että ei tähän sähköasiaan viitteisi aikaa kuitenkaan joka kuukausi käyttää.

Sähköyhtiöt hoitavat myyjän vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet puolestasi. Uusi sähkönmyyjäsi sanoo irti nykyisen sopimuksesi ja tarkistaa tarvittavat sähkön käyttöpaikkaa koskevat tiedot verkkoyhtiöltäsi.

Helen.fi

Sopimusmuodot

Haluatko määräaikaisen vai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen? Haluatko sopimuksen, jossa hinta on koko sopimusajan kiinteä vai jossa hinta päivittyy markkinatilanteen mukaan?

Toistaiseksi voimassaolevassa sähkösopimuksessa on vaihtuva sähkönhinta, jossa maksamasi hinta/kWh vaihtelee.

 • Perussähkö tuotteissa on yleensä tietty hinta aloitushetkellä ja muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen hinnan muutosta.
 • Markkinahintaisessa sähkössä, hinta voi olla esim. koko kuukauden sama ja se ilmoitetaan pari viikkoa ennen kuukauden alkua
 • Pörssihintaisessa sähkössä hinta on Nord Pool sähköpörssin SPOT hinta + energiamyyjän lisäämä etukäteen ilmoitettu preemio. Pörssisähkö on Kauppalehden artikkelin mukaan edullisin tapa ostaa sähköä. Artikkelissa ei valitettavasti avata detaileja ja olisi mielenkiintoista nähdä laskuri, missä voisi omalla kulutuksellaan tarkistaa mitä sähkö olisi maksanut pörssisähkönä esim. viimeisen kahden vuoden aikana. En löytänyt tällaista laskuria, joten tein oman analyysini historiallisella datalla kts. seuraava luku. Oma näkemykseni on, että pörssisähkö ei ole kannattava valinta ainakaan tapauksissa missä ei ole kulutuksen ajoitus mahdollisuuksia.

Kiinteähintainen/Määräaikainen sähkösopimus on yleensä 12kk tai 24kk mittainen ja siinä maksat samaa hintaa/kWh koko sopimuskauden ajan. Tämä on loistava vaihtoehto, jos haluat tietää mitä tulet maksamaan sähköstäsi joka kuukausi ja hieman tasata energia kustannuksiasi. Markkinahintaiseen verrattuna kiinteähintaisella sähköllä on tasaava vaikutus, koska et maksa korkeampaa hintaa esim. talvella, jolloin hinnat nousevat kovemman kysynnän vuoksi.

Lisäksi molemmat yllä olevat sopimusmuodot jakautuvat vielä yleissähköön, aikasähköön ja kausisähköön. Yleissähkössä maksetaan samaa sähkön hintaa ajasta riippumatta. Aikasähkössä on yleensä kalliimpi hinta päivällä ja halvempi hinta yöllä, jolloin sähkön kulutustakin on vähemmän. Kausisähkössä on yleensä kalliimpi hinta talvella, jolloin kulutusta on enemmän ja halvempi hinta muina vuodenaikoina.

Pörssisähkön hinta historiallisella datalla laskettuna

Aiemmin mainittu Kauppalehden artikkeli ei kerro miten on tultu tulokseen, että pörssisähkö olisi halvin tapa ostaa sähköä. Käymieni keskustelujen pohjalta toiset ovat pörssisähkön kannalla ja toiset määräaikaisen sopimuksen kannalla, mutta kenelläkään ei tunnu olevan kunnon analyysia aiheesta.

Sähköpörssin historialliset hinnat ovat ladattavissa excel taulukossa Nordpoolgroup.com:n Data Downloads osiosta. Itse latasin Elspot Prices_2018_Hourly_EUR. Tässä datassa kannattaa huomata, että hinnat ovat EUR/MWh ja ilman ALVia ja sähkönmyyjän lisäämää marginaalia. Vattenfall pörssisähkö sivujen mukaan ALV prosentti on 24 ja heidän tuntisähkö sopimuksen marginaali on 0,29 snt/kWh. Lisäksi huomionarvoista on vielä, että Nordpoolin datassa on kaikki markkinat mukana ja klo ajat eivät liene suomen ajassa vaan Ruotsin ajasssa. Vertaamalla 1.1.2018 Nordpool datasta laskettua snt/kWh hintaa sisältäen ALV ja marginaali päästään Vattenfallin sivuilta ladattuihin lukuihin, jotka sisältävät ALV ja marginaalin kunhan huomioidaan tunnin aikaero. Nordpool datan hinnan muunnoksen voi laskea hinta/10*1,24+0,29snt jolloin päästään snt/kWh hintaan sisältäen verot ja marginaalin.

Latasin Turku Energian energia-online palvelusta tuntitason datan kuukauden pätkissä koko vuodelta 2018 ja laitoin sen Nordpool spot hintojen kanssa rinnakkain, jotta sain laskettua painotetun keskiarvon ja siis keskimääräisen sähkön hinnan koko vuodelle minun kulutukselleni olettaen, että olisin käyttänyt pörssisähköä.

Keskimäärin olisin maksanut vuonna 2018 pörssisähköstä 6,26 snt/kWh. Koko vuoden 2018 keskimääräinen pörssisähkön hinta oli 6,09 snt/kWh. Selvästi siis omalla kohdallani kulutus on ollut aavistuksen kovempaa kalliimpina aikoina. Määräaikaisella sopimuksella maksoin energiasta vuonna 2018 4,13snt/kWh eli pörssisähkö olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi. En voi siis suositella pörssisähköä kenellekkää ainakaan minun talouteni tapaisissa tapauksissa, jossa meillä ei ole mahdollisuutta optimoida lämmityksen kulutusta halvemmille tunneille.

Voit halutessasi katsoa excel laskelmaani tästä:

Pörssisähkön keskimääräiset hinnat viime vuosina

 • 2017 4,41 snt/kWh
 • 2018 6,09 snt/kWh
 • 2019: 5,66snt/kWh (datalla 10.8.2019 asti)

Lämmitys Öljyllä tai Sähköllä

Sähkösopimuksen ja tarjouksen valintaan vaikuttaa myös se lämmitätkö taloasi sähköllä vai öljyllä. Sähköllä lämmitettäessä sähköenergian tarve on selvästi suurempi ja silloin sähköenergian kWh hinnalla on isompi painoarvo kuin euromääräisellä perusmaksulla.

Omassa tapauksessani voin valita lämmitänkö öljyllä vai sähköllä. Öljyllä lämmitettäessä sähköä kuluu 8000-10000 kWh vuosittain ja sähköllä lämmitettäessä kulutus on luokkaa 20000 – 24000 kWh vuosittain.

Kevyen polttoöljyn lämpöarvo on 10,02 kWh/litra ja öljykattilan tavanomainen hyötysuhde on 87%-90% Motivan 2010 julkaiseman artikkelin mukaan.

Öljyllä tuotetun energian hinta saadaan kaavalla: öljynlitrahita / (10,02 * 0,87). Tässä siis oletetaan 87% hyötysuhde kattilalle.

Polttoöljyn hinta kirjoitushetkellä 11.8.2019 on 0,92826 € / l (Lähde st1.fi tilattaessa 1500litraa kesälaatua alennuskortilla). Tällöin energian hinnaksi tulee 0,92826 € / (10,02 *0,87) = 0,1065€ eli 10,65 snt/kWh. Kevyen polttoöljyn kuluttajahintakehityksen voit tarkistaa Tilastokeskuksen sivuilta.

Päivitys 7.3.2020: Polttoöljyn hinta on laskenut ja maksaa nyt 0,84506 € / l, jolloin energian hinnaksi tulee 0,84506 € / (10,02 *0,87) = 0,0969€ eli 9,69 snt/kWh. 

Öljy on siis selvästi edullisempaa kuin sähkö 5,25372snt + 5,17snt eli 10,42snt.

Verratessa tätä aiempaan sähköhintaani 9,38372 snt/kWh on sähköllä lämmitys toki parempi vaihtoehto. 23 000kWh kulutuksestani ainakin n. 13 000kWh on veden lämmitystä (käyttövesi ja vesikiertoinen lattialämmitys), jolloin öljyllä tuotettuna se olisi maksanut 13 000 * (10,29snt-9,38372snt) = 117,81€ enemmän. Nyt kuitenkin määräaikainen sähkösopimukseni on päättymässä ja sähköenergian hinta on nousemassa 4,13snt/kWh hinnasta parhaaseen tarjouksen verrattuna 5,17snt/kWh eli nousua on 1,04snt/kWh ja uusi sähkönhintani olisi 10,42372snt/kWh jolloin öljyllä kannattaakin taas lämmittää.

Tarjoukset

Helpoin tapa saada tarjouksia on käyttää eri kilpailutus sivustoja. Toinen tapa olisi tarkistaa eri energia yhtiön nettisivut ja käyttää heidän laskureitaan. Kolmas tapa on käyttää eri järjestöjen neuvottelemia tarjoushintoja esim. paikallinen pientaloyhdistys saattaa neuvotella tarjoushinnan ja myös esim. rakentaja.fi tekee ryhmä kilpailutuksia.

Kannattaa huomata, että myös sähkönmyyjät esim. Helen on tehnyt artikkelin sähkön kilpailutuksesta ja linkittää omaan sähkösopimus sivuunsa, jossa voit tehdä vertailua helenin eri sähkötuotteista. Tämä ei kuitenkaan ole sähkön kilpailutusta, koska kaikki tuotteet ovat Helenin omia ja hinnat ovat korkeammat kuin kilpailutus sivuston kautta.

Kilpailutus sivustot

Olen keskustellut useamman sähkönmyyjän kanssa ja he rehellisesti myöntävät, että yleensä saat paremman hinnan sähkön kilpailutus sivuston kautta kuin heiltä suoraan.

Sivustoja

Kannattaa huomata, että kilpailutus sivustojen takana on usein yritykset, jotka harjoittavat kannattavaa liiketoimintaa. Usein näiden yritysten ansaintamalli pohjautuu komissioihin, joita energian myyjät maksavat heille kun uusi sopimus syntyy heidän kilpailutus sivuston kautta. Vaikka palvelu onkin kuluttajalle maksuton siirtyy rahaa kilpailutus palvelun tarjoajalle. Täten kilpailutussivuilla onkin varaa maksaa mainoksista esim. Googlessa hakusanalle “sähkön kilpailutus” ja ohjata kävijöitä heidän sivuilleen.

Poikkeuksen yllä olevasta muodostaa Sahkonhinta.fi, joka on Energiaviraston tuottama palvelu. Energiavirasto on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijavirasto. Vaikka sahkonhinta.fi on palveluista ehkä riippumattomin, ei se tarkoita sitä että sitä kautta saisi parhaan hinnan tai, että palvelu olisi paras. Ehkä päinvastoin kaupallisella voittoa tuottavalla yrityksellä on intresseissä tarjota helpoin käyttäjäkokemus ja neuvotella omalle sivustolleen parhaat tarjoukset, jotta myyntiä tapahtuisi heidän kauttaan ja he saisivat ansaittua komissioita. Kilpailu eri toimijoiden välillä kilpailuttajienkin kesken on siis hyvä juttu kuluttajalle.

Kilpailutus sivusto käyttäjäkokemus

 • Kilpailutus.fi
  • Selkeä, mutta harmillinen piirre on, että jokaisessa kategoriassa näkee vain halvimman tarjouksen eikä seuraavaa. Joissain tilanteissa halvin tarjous saattaa olla toimijalta, jonka kanssa ei haluakkaan tehdä sopimusta.
 • Sähkövertailu.fi
  • Helppo käyttää ja mukava piirre on, että saa listauksen kaikista tarjouksista eikä vain halvimmasta tietyssä kategorissa. Harmillinen piirre on, että pitää klikata tarjousta ennen kuin näkee kuukausi hinnan ja energiahinnan ja vertailusivu näyttää vain vuosihinnan euroina.

Kilpailutus käytännössä

Kannattaa olla hieman ajoissa liikkelllä, nimittäin yhtiön vaihtaminen voi kestää ainakin kuukauden. Uusi yhtiö irtisanoo puolestasi vanhan energiamyynti sopimuksesi, mutta vaihto on usein esim. aikaisintaan 1kk päästä.

Vuonna 2019 kilpailutus

Otin vuonna 2017 määräaikaisen 24kk yleissähkö sopimuksen hintaan 0€/kk ja 4,13snt/kWh Heleniltä (Helsingin Energia) ja se on loppumassa 30.9.2019. Määräaikaisuuden jälkeen sopimus jatkuu toki automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana, mutta kovaan hintaan. Heleniltä saamassani sähköpostissa kerrotaan hinnoiksi: “Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnat: energiamaksu: 7.97 c/kWh, perusmaksu: 3.84 €/kk”.

Aikamoinen hinnnan korotus kyseessä, eikä kannata siis jäädä toimettomaksi. Parhaasen tarjoukseen verrattuna maksaisin siis 7,97-5,17snt/kWh = 2,8snt/kWh enemmän. Tämä on siis 23000kWh vuosi kulutuksella 644€ vuodessa enemmän. Tämä vieläpä siten, että energian myyjänä toimii sama palveluntarjoaja. Laskevatko he juuri tämän varaan, että asiakas ei muista kilpailuttaa sähköä uudelleen?

Jollei muuta ole sovittu, määräaikainen myyntisopimus jatkuu määräajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jollei myyjän ja käyttäjän välillä ole tehty uutta myyntisopimusta tai jompikumpi sopijapuolista ole kahden viikon irtisanomisajoin irtisanonut sopimusta

Helen.fi sopimusehdot

Tarjousten vertailu

Alla lista tarjouksista joita löysin tarkastelujaksollani. Minun tapauksessani kulutus on n. 18 000 kWh vuodessa, jolloin esim. 3€/kk maksun vaikutus on (3€*12)/18000kWh = 0,2snt/kWh.

 • Helen tarjous sähköposti 10.6.2019: 18kk määräaikainen 0€/kk ja 5,49snt/kWh
 • Helen tarjous sähköposti 1.8.2019: 24kk määräaikainen 3,84€/kk ja 5,17snt/kWh
 • Helen web sivuilla 1.8.2019: 24kk määräaikainen 3,84€/kk ja 5,69 snt/kWh
 • Kilpailuttaja.fi 1.8.2019: 18kk määräaikainen 0€/kk ja 5,58snt/kWh (Helen)
 • Kilpailuttaja.fi 1.8.2019: 24kk määräaikainen 2,97€/kk ja 5,29snt/kWh (Loiste)
 • Sahkovertailu.fi 1.8.2019: 24kk määräaikainen 2,97€/kk ja 5,29snt/kWh (Loiste)
 • Sahkovertailu.fi 1.8.2019: 24kk määräaikainen 3,00€/kk ja 5,31snt/kWh (Lahti Energia)
 • Sahkovertailu.fi 1.8.2019: 24kk määräaikainen 1,50€/kk ja 5,48snt/kWh (Helen)
 • Sahkonhinta.fi 11.8.2019: 24kk määräaikainen 2,50€/kk ja 5,29snt/kWh (Helen)
 • Sahkomittari.fi 11.8.2019: 24kk määräaikainen 2,97€ /kk ja 5,29snt/kWh (Loiste)
 • Sahkonkilpailutus.fi 11.8.2019: (Ei kilpailukykyisiä tarjouksia)
 • Kilpailutuspalvelu.fi 11.8.2019: 24kk määräaikainen 2,9€ /kk ja 5,39snt/kWh (Imatran Seudun sähkö)

Alla olevaan taulukkoon olen listannut muutaman paremmista tarjouksista ja laskenut vuosihinnat kahdella eri vuosikulutuksella. Pienellä 8000kWh vuosikulutuksella näemme, että paras tarjous on se jossa perusmaksu on 0€. Isommalla 24000kWh vuosikulutuksella näemme, että paras tarjous on se jossa on alhaisin snt/kWh hinta ja perusmaksun painoarvo on selvästi pienempi.

Jos siis jatkan sähköllä lämmitystä valitsen 5,17snt/kWh tarjouksen, mutta jos tilaankin öljyä ja lämmitän sillä silloin 5,49snt/kWh tarjous 0€ perusmaksulla on minulle parempi.

Tällä hetkellä kallistun jatkamaan sähköllä lämmitystä, koska pidän sitä todennäköisenä, että tulen seuraavan 12kk aikana kilpailuttamaan maalampö ja ilmavesilämpöpumppu vaihtoehtoja. Mikäli valitsen jomman kumman, en joudu silloin odottelemaan, että öljysäiliöstä on koko vuoden öljymäärä poltettu loppuun. Hintaero öljyn hyväksi on vain n. 17€ vuodessa olettaen, että 90% hyötysuhde kattilalle pitää paikkansa minun kattilani tapauksessa.

Tein 18.8.2019 24kk mittaisen jatkosopimuksen Helenin kanssa hintaan 5,17snt/kWh +3,84€ perusmaksu. Palaan siis taas kilpailitus asioihin vuoden 2021 kesällä.

Vuonna 2017 kilpailutus

Tarkoitus oli vertailla määräaikaisia tarjouksia mitä on saatavilla netistä löytyvien kilpailutus sivustojen kautta.

Kirjoitushetkellä 19.10.2017 edullisin tarjous oli 0eur/kk ja 3,9snt/kwh. Tarkasteluhetkellä 29.10.2017 edullisin hita oli 0eur/kk ja 4,13snt/kwh. Harmi, että parempi hinta oli mennyt, mutta päädyin ottamaan tuon 4,13snt hinnan sahkovertailu.fi kautta, koska se on kuitenkin parempi kuin Turku Energian tarjous.

Turku Energian tarjous

4,22 snt / Kwh
1,5eur kk perusmaksu
25.10.2017 asti tarjous voimassa. 2 vuoden sopimuskausi

Kilpailuttaja.fi tarjoukset

Kilpailuttaja.fi sivulla tarjoukset 8500 kwh kulutuksella 3 x 25A sulakekoolla tarjoukset

 • 24kk määräaikainen
  • 0e/kk
  • 3,99snt/kWh
  • Jyväskylän Energia
 • 12kk määräaikainen
  • 0e/kk
  • 3,99snt/kWh
  • Jyväskylän Energia
 • Toistaiseksi
  • 2,52e/kk
  • 4,25snt/kWh
  • Vaasan Sähkö

Sahkovertailu.fi tarjoukset

 • 12kk määräaikainen
  • 0e/kk
  • 3,93snt / kWh
  • Jaa Enemmän Oy -> ei varsinainen sähköyhtiö
 • Päivitys 29.10.2017
  • 0e/kk
  • 4,13snt / kwh
  • Helen

Recent Content